Er bringt euch alle Seligkeit
(MWV-A10-3)
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)