V přírodĕ
Napadly písnĕ
(op. 63 - 1)
Antonín Dvořák (1841-1904)